چێشتی مجەورەکەی کۆلانی ئەودیوو

Thursday, 07.26.2018, 1:25

2630 بینراوە


ھە بوو نە بوو کەس نەبوو لە خواوە ندگەورەتروزاناتر نەبوو
ھیچ دەسەلاتی لەدەسەلاتی کوردی بچوکتروگە مژەترنەبوو
نا  با  نا  با  / با  نا  با  نا
گەمژە زانا گەورە بچوک دانا گێل کارتۆن شانۆ فلیم 

خۆشەویستان ھاورێ و وھاولاتیە بە ڕێزە کان باناونیشانی ئە م بابە تە بۆ حوکمە تی قارە مانی ورگ دراوی پالە وانی نەوت خۆری دیموکراسی و ئازادی کوژی درۆزنوو ھاولاتی نە پارێ زە دانێن 
بە ڕێزان بابە تی بێ ناونیشان بابە تی بێ بنە ما بابەتی گە مژاندن بابە تی پێش ھە ڵ بژاردن بابەتی کۆلکە داعش بابە تی ڕامبۆی موالید ٢٠٠٢بابەتی ترسان لە خۆ پیشاندان بابەتی تێ کە لە بابەتی چێشتی مجە وەر /ھە ریەکە لە بە ڕێزتان دە زانن چێشتی مجەوەر چیە بامن باسیکی کورتان بۆ بکە م بە ڕێزان جاران باس دە کە ن کە کاکی مجە وە ر وەک ئە م حوکمەتە ی ئیستا تە مەڵو تە وەزە لەی خۆما بێ ئیشو کار خە لکی گە رەک یاگوند بە خیویان دە کر کاکی مجە ور ئێواران ھە ڵ دە سا بە سینیەک وە دە گە ڕا بە گە ڕە کا ھەرماڵ چی لێ بنایە بە شیان دە داو بۆیان دە خستە سەر سینیە کە     ـ
جابەڕێزان بەباتەکە ی بە ندە لێ رەوە دەس پێ دە کات بە ڕێزتان کای مجە وەر لە ھە مو دە خواردوو دواتر بە یانی بە منە تە وە دەی گوت بەڕاستی ھیچ لە خواردنە کان تێنە گەشتم چونکوم ھە موی تێ کە ڵ بوو بوو 
من یش ئە وئاماژانەی کە دابووم لە سە رە وە ھە ڵ بژادن و خۆ بشاندانو فلیموو شانۆو کارتۆ ن  ئە مانە بە تێکە ڵ بریتیە لە کوتە فلیمەی بینای پارێ زگای ھە ولێر 
بەکوردی کرمانج یە کسانە بە چیشتی مجە ورە کە و دواتریش بە عە کسی مجە ورەکە وە بلێن بە تە لی فلیمە کە ئیمە بوو ن ئە ھا ئەگەر ئێمە نە بین چۆن بە دوو مناڵ پایتە خت دەگیرێت ئە گە رئێمە نە بین ئە ھاچۆن بە سە عاتێ ئارامی نامێنێ ئێمە نە بین لە ھیچ شوێنێ کی دوونیادا شانۆگە ری واتان پی شان نادە ئێمە نە بین لە ھیچ فلیمێک بە تەلی وای تێدانیە بە قوەتر لە فلمی ھیندی ئیمە نە بین ــــــــــــــ...............ھتر  ھە تا بێ کۆتای 
مندەلێم نا ئەوەن دەلێن با من دەڵێم  با ئەوان دەلێن نا
بەڕێزان باشە ئەم منالانە بە چی چونە ناوپارێزگا لە خۆیانەوە یان بە قودرەتی قادر باشە بۆ سە عات ٧بەیانوو بۆ سە عات ٩نەڕۆشتن لە کاتێک کە کاکی پارێزگار لەوێ بوو من دەلێم نا ئەوان دەڵئن با 
باشە من دەپرسم لە ئیوەی خۆشەویست دووسی مناڵ ئەوھەمو ھێزەی دەویست یان دەرھێنەری سینارۆشانۆیە کە کەسێکی نە ئە کادیمی بوو من دەڵێم با ئەوان دەڵێن نا 
خۆشەویستان بەبڕوای ئیوە من سەرم گەرمە یان ئە مە لە فلیم کارتۆن دەچێت من بێھۆشم یان ئەم دەسەلاتە ھاونیشتیمانە کانی بە گەمژە دادە نێت من دەڵێم نا ئەوان دەڵێن با
باشە بەبڕوای ئێوەی ئازیز لە کوێ دونیاداھەبووە بە دووسێ بەچکە داعش پارێزگاری دووبەی کۆنترۆڵ بکرێت من دە ڵێم نائەوان دەڵێن با
بڕوا بکەن ھە کۆتای من بڵێم نائە وان دە ڵێن با 
ھە تا مردن من بڵێم با ئەوان دەڵێن نا 
باکۆتای بە شی دووە می فلیمە کە ببینین لە سلێمانی من و ببێ بە پەنجا بەپەنجا ێوکات بەندەش بە شە کەی کۆتایتان بۆ دە نوسم 
با  نا  با  نا /نا با نا با
ئەگەرنەمرین شتیکە زۆردەبینین
ھەڵبژادنی ئەم جاریش دەبینین
وەک سوالی  مات ماتک نەگۆڕە 
بڕۆیتو نەڕۆی دەنگی تۆ بۆ گۆڕە
(دەنگدراوە: 8 . زۆرباشە: 3/5)