كەمال شارباژێری

كەمال شارباژێری: مەلا قوللە و ئەوانیتر

ژنی یەكیك لەلیپرسراوە سپۆرتەكانی ی .ن. ك بەمیردە فایلدارە كەی یەژێت ئابزانە لەم وەختی هەڵبژاردنە شتێك بۆ پێشەمەرەكانت واتە پیشمەرگەكانت لەم سەگبابانە هەڵنا پچڕیت , ئایا ئەمە باشترین تاریف نیە بۆ ی . ن . ك بۆكاتی پیش هەڵبژاردنی ، ئەوە تا مەلابەختیار كە نە مەلایە و نەبەختیاریشە بەدەس ئەم وەزعەوە بۆ بە...