گه نجێکی گۆڕان خواز

گه نجێکی گۆڕان خواز: له مه کۆی بزوتنه وه ی گۆڕانی هه ڵه بجه چی ده گوزه رێت

خه ڵکی کوردستان به گشتی و خه ڵکی شاری هه ڵه بجه ی شه هید به تایبه تی به چاوێکی پڕ له ئومێده وه باوه شیان بۆ ئه و بزوتنه وه یه کرده وه بێ گوێ دانه نان بڕین و سوکایه تی پێ کردن له لایه ن ده سه ڵاته وه به گه رمای هاوین بانگه شه یان بۆ ئه و بزوتنه وه نوێیه ده کرد له سه ر حسابی خۆیان گومان له وه دا نیه...