دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کوردستان لە ٢٠٢٠دا

..بابە ڕۆمان

..بابە ڕۆمان: خیانەتی قەڵەم

ئەو کەسەی ناوی خۆی ناوە نوسەر درۆ ئەنوسێ و ئەیکاتە ڕاستی لە ڕادە بەدەر ئەو قەڵەمەی ئەنوسێ بۆ پارەو داهات بەس کرنوش دەباو لە هیچ تێ ناگات ئەوەی بە سەر شۆڕی و ...