ڕوسیا عیراق پڕچەک دەکات و باشووریەکانیش فریو دەدا

بهمن زاهدی: زنده‌باد سبزی‌پلو با ماهی!

روز اول عید نوروز امسال در جستجوی بهترین سبزی‌پلو با ماهی بودم. نه مقاله‌ای را خواندم و نه خبری و نه پیامی نوروزی را می‌خواستم بشنوم و نه کسی توانست من را از هدفم که همانا رسیدن به سبزی‌پلو با ماهی نوروزی بود، گمراه کند. باکسانی که در جمعشان میهمان بودم به میهمانی دیگری دعوت شدیم و من به اولین آرزوی...

بهروز سورن: بهروز سورن: مختصری در مورد شکنجه - بخش سوم

زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی هیچگاه و هیچ زمانی نمی تواند از زیر شکنجه و بازجوئی بیرون بیاید. دستگاه زندان رژیم تابع هیچ قاعده ای نیست. ابتدا و انتهایی را نمی توان برای دوران بازجوئی و شکنجه زندانی و احتمال اعدام وی در نظر داشت. از لحظه دستگیری بنابر مقتضیات سیاسی روز می توان وی را زیر چوبه...

بهروز سورن: مختصری در مورد شکنجه - بخش دوم

شاید بر حسب قاعده, دول اعمال کننده شکنجه به طور رسمی و نوشته شده در قوانین پایه ای خود مبلغ این پدیده نباشند و حاکمیت شکنجه در این ممالک, مفهومی غیر رسمی و سایه ای باشد و اساسا به انکار وجود شکنجه در کشور مربوطه بپردازند اما در جمهوری اسلامی شکنجه مقوله ای است علنی, قانونی که توسط قواعد مذهبی با مفاهیمی...

کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان: نابودی عامدانه آثار تاریخی و زیست‌بوم کوردستان

تعدادی از غارهای باستانی با آثاری از دوره پارینه‌سنگی بتن‌ریزی شدند و زیرآب سد داریان رفت.محیط زیست و آثار تاریخی کوردستان به صورت سیستماتیک در حال نابود شدن است.جمعیت حقوق بشر کوردستان: با شروع آبگیری مرحله دوم سد داریان و بارندگی‌های این مدت، پل عباس‌آباد (هه باساوا) نیز کاملاً زیرآب رفت.گفته شده است،...

عیزت دارابی: فدرالیسم یا خود مدیریتی!

جنگ خۆنین و ویرانگر و غیره انسانی در سوریه وارد ششمین سال خود شد. همه میدانند که این جنگ ویرانگر که با برنامه از پیش طراحی شده آمریکا در منطقه خاورمیانه و زیر لوا و چتر مبارزه با "داعش" شروع شد ، خانه خرابی، آوارگی میلیونی و کشت و کشتار و فجایع هولناک و باور نکردنی ای را به مردم بی گناه و زحمتکش سوریه...

سیامک بهاری: بابک زنجانی قطره‌ای از دریاست!

بابک زنجانی منحصر به فرد است!؟کارچاق کن دور زدن تحریم‌های بانکی، ۹ دیماه۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. بیشتر از دوسال بازجویی و بررسی پرونده اش به درازا کشیده است. در آخرین جلسه دادگاه، دادستانی، زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،...

جەعفەر کەریمی: ایا در جنوب کردستان مشکل اقتصادیست؟

بدون شک مشکل هم سیاسی،هم اقتصادی وهم اجتماعیست. سخنی است شیرین کە در زبان کردی کە میگوید: انسانهای دیوانە فرصت هارا با پول میفرشند! این سیاستیست ٢٤سالە ازطرف سیستمی کە گویا با صدای مردم بر سرکارآمدە.آنچە در این برهە از زمان در جنوب کوردستان سپری شدە درقرن ١٣هم اتفاق نیفتادەاست. ملتی کە با هزاران آرزو...

سیامک بهاری: نزاع آل سعود و آل ولایت فقیه

بهم ریختن صف بندی ها در جمهوری اسلامیبه آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و حمله به کنسولگری آن کشور در مشهد٬ بسرعت نگاه ها را از اعدام ٤۷ نفر زندانی سیاسی توسط حکومت عربستان به واکنش انتقامجویانه جمهوری اسلامی جلب کرد و منجر به محکومیت بین المللی و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران...

جەعفەر کەریمی: کجایید ؟ !

انچە جامعە را فلج میکند، نە مشکل بیرون ازجامعە است. هرگاە جامعە ازدرون روی بە فساد گذاشت کم کم مانند مریضی است کە هر دقیقە منتظرواپسین نفسهای خود می باشد کە روبە مرگ گام می نهد. دربخشی کوچک از علم جامعە شانسی صحبت دربارەی مقولییست کە بە ندرت میتوان یافت کە احاد روشنفکرآن جامعە بە دست خویش در صدد برانداختن...

عیزت دارابی: سالی که گذ شت!

چند روزی به سپری کردن  سال 2015 میلادی باقی نمانده. معمولا اکثریت مردم بخصوص در اروپا و آمریکا فرا رسیدن سال نو را به همدیگر تبریک گفته و سلامتی، خوشبختی و زندگی بهتری را برای همدیگر آرزو و طلب میکنند.هر سال که میگذرد تکرار اینها به همان منوال گذشته دوباره می شود، در صورتیکه با گذشت هر سال ما شاهد...

عیزت دارابی: جنگ با "داعش" یا بازبینی در سیستم جهانی و تقسیم خاورمیانه و تغییر ژئوپلیتیک منطقه!

قطب بندی و صف آرائیهای ابر قدرتهای جهانی و متحدینشان زیر نام و چتر مبارزه با "داعش" در این یکی دو هفته اخیر شدت و شتاب بی سابقه ای نسبت به دو سال اخیر به خود گرفته است.آمریکا و غرب به دنبال شکست استراتژی وسیاست جنگ افروزانه  خارجی خود در افغانستان ، لیبی و عراق و بیرون راندن سپاه آمریکا از عراق...

عیزت دارابی: نقش دو پهلو و فریبکارانه آمریکا در جنگ با داعش!

اکنون نزدیک به چهار سال است که جنگی خونین در سوریه شعله ور است . ضرر و زیان  جانی و مالی این جنگ خانمان سوز به سختی قابل بر آورد و شمارش است. 260 هزار کشته ، 7 میلیون آواره و ده ها هزار نفر زخمی تنها ارقام  و بیانگوی درست و صحیحی از این جنگ نیست. صدها شهر و ناحیه و ده روستا این مملکت با خاک...

جەعفەر کەریمی: نقدی برکلام خوانندە کرد

آنکە آشکاراست ونمیتوان ازآن گریخت این است کە با واقعیت نمیتوان جنگید.در جامعەای کە ما درآن بە دنیا آمدایم لبالب است از ناهمگونیهاوناهنجاریهایی کە هیچ سیستم یا حکومتی نتوانستە بە شیوی سالم ودرهمان حال علمی در زدودن کژیهای آن گامی در خوروشایستە بردارد.وظیفە آموزش وپرورش درهر کشوری ساختن انسانهاییست در...

جەعفەر کەریمی: روشنفکران ما!

 درجامعە ما در کردستان عزیز طبقە و‌قشرهای گوناگونی وجود دارند. قشرروشنفکران یکی ازاین طیفها میباشد. درتمام این جهان پهناورهیچ ملتی بە اندازە ملت ما ازدست روشنفکر مأب دروغین دچارسردرگمی نشدە است.آنچە را اینان در قالب این رهگذروخوشبینی بە خورد مردممان میدهند، جز بدبختی چیزی بە ارمغان نیاوردە است....

جەعفەر کەریمی: بعدازبیست وچهارسال (٢٤)!؟

بە یاد دارم کە درعنفوان جوانی یکی ازآرزوهایم رسیدن ملتم بە آزادی واستقلال بود. بدون انکە ازاین ازادی مفهوم درستی داشتە باشم. هروقت ازکردستان بزرگ سخنی بە میان میامد موبربدنم سیخ میگشت. درهرکجای این جهان پهناوراگرکلمەای ازکرد وکردستان بە گوشم میرسید دردنیای خیال غوطەور میشدم. همیشە بە خود میگفتم آیا روزی...