دوو روويى له سياسه تدا بو به ده ستهينانى ده سته لات!

Saturday, 04.04.2015, 19:21

5914 بینراوە


ئه وه نده ى به بيرم ديت سالى ١٩٩١ حيزبيك هه بوو به ناوى حزبى مه ليكى ده ستورى بوو ، زور راست گوبوون له گه ل خه لك و له گه ل خوياندا ! به ئاشكراو به راشكاوانه به يانى ستراتيجيه تى خويان ده كرد و ده يانگوت ئيمه ده مانه ويت حوكمى مه ليكى بگه رينينه وه بو عيراق ، يان حزبى المحافظين هه بوو داواى گه رانه وه ى ده ره به گايه تيان ده كرد ،ئه گه ر دروم نه كردبيت راسته و خو وولاتى به ريتانيا پشتيوانى مادى و مه عنه ويان بوون ! به ئاشكرا و به بى پيچ و په ناو درو كردن له گه ل خه لكى ديفاع كه رى سيسته مى پادشايه تى و مه ليكى و ده ره به گايه تى بوون !
من بو خوم ريزوو ستايشى كه سانى راستگو ده كه م ، كه سانيك به ئاشكرا و به بى درو كردن له گه ل ئه ندام و هاوادارانى راستگو بن ئه گه ر هه ر بيرو بوچون و ئه لته رناتيڤيكيان پي بيت بو گومه لگا ئه گه ر دواكه وتووترين و ره جعى ترين بيرو باوه ريش بيت به لام راستگويانه مه تره حى بكات بو خه لك! وه ئه گه ر خه لك له پيناويداخه بات و گيانى له ده ست بدات كيشه يه ك نييه بو داهاتووش ده لين به لى ئيمه ئه مه مان پيشنيار كردو داوامان كرد و ئه مه داهاتوومانه !
من داعش به راستگو ده زانم له گه ل خويان و بيرو باوه ره كه بان ! ريك راستو و ره وان ده لين ئه مه ستراتيجيه تى ئيمه يه و له م وه زعيه ته باشترو خراپترمان پى نييه !! قانون و ده ستورو شه ريعه تمان ئه مه يه!ميژووى ئيسلام ئاوها بووه و به م شيوه يه حوكم به ريوه چووه !!درو له گه ل ئه ندامه كانيدا ناكات!
به ريزان ئه مرو له كوردستانه كه ى من و تودا 
پارتى باشترين و ديموكراسيترين حيزب حيزبى بنه ماله يه !
يه كيه تى سوسيال ديموكراسيترين حيزب حيزبى بنه ماله يه !
ئيسلاميترين حيزب يه كگرتوو كومه لن خويان به ديوكراسه كان و سو سيال ديموكراس و ليبلاره كانى ئه وروپا ناگورنه وه و په يمانى باشترين ئازادى به خه لك ده ده ن !
گوران تا له ده سته لاتدا نه بوون يه ك مليون ره خنه يان ده گرت، ئيستا له ده سته لاتدان بيانووويان ئه وه يه ناتوانن هيچ بكه ن چونكه يه كيه تى و پارتى ناهيلن!!
راستگويي هه موو تاكيكى كومه ل چاوه رييه تى ! 
راستگويي ده بيته عه قل و ريره و بو هه موومان !

چەند بابەتێکی پێشتری نووسەر