لە خانەقین تا دهۆك --- تۆمان دەوێت بە سەرۆك

Monday, 06.22.2009, 12:00

2618 بینراوە


كــاك كەمال مـیراودەلى
ئەمـرۆ تۆ هیواى گـەلى
لە دواى هەژدە ساڵ درۆ
مللەت چاوى بڕییە لە تۆ
لە خـانەقـین تا دهــۆك
تۆمان دەوێت بە سەرۆك
یەك چركە ڕامەوەستە
مللەت دەم وگوێ ودەستە
تاج سەركەوتن لە سەركە
دز لە كوردستان دەركە
لە گەڵتاین هەرهەموومان
بۆ كوردســتان یا نەمـــان
*******
حوزەیران 2009