خوایه‌ خه‌تام نیه‌ ئه‌مانه‌ هه‌ر ئه‌مه‌یان لایه‌قه‌، لایه‌ق

Sunday, 09.27.2009, 12:00

1629 بینراوەهۆ رێوی ڕیوی هۆو رێوی بێئیمان

هه‌موتان دزی پاره‌ی کوردستانهۆ رێوی ڕێوی هۆو رێوی بیبیجه‌ک

لاماڵدا شێرو له‌ده‌ر ترسنۆک.هۆرێوی ڕێوی هۆو رێوی به‌کره‌ جۆ

هێنده‌ت دزی کرد تا بوی ره‌نجه‌رۆ.هۆرێوی رێوی هۆو رێویه‌که‌ی بارزان

هه‌قی میلله‌تت بۆ دا به‌سێوان.