دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کوردستان لە 2020دا


ئاڵا تاڵه‌ بانیش شه‌ کری خۆی شکاند سه‌ باره‌ ت به‌ موچه‌ ی پۆلیس و ئاسایش

Wednesday, 07.06.2011, 12:00

967 بینراوە
هه‌ رکاتیک خه‌ ڵکی ئاسای قسه‌ ی فرێدا خوێندنه‌ وه‌ ی بۆ ناکرێت یان لانی که‌ م گله‌ ی لێناکرێت به‌ ڵام کاتێک که‌ سێک که‌ نوێنه‌ ری میلله‌ ته‌ و خۆی به‌ سیاسی ده‌ زانێت ده‌ بێت بزانیت چی ده‌ ڵێت و چی ده‌ کات چونکه‌ هه‌ موو قسه‌ و ره‌ فتارێکی لێکدانه‌ وه‌ ی وردی بۆ ده‌ کرێت.

دوو ڕۆژه‌ هێزه‌ کانی پۆلیس و ئاسایش نازانن شایه‌ تومان به‌ کێ بهێنن یه‌ کێک ده‌ ڵیت موچه‌ زیاد کرا یه‌ کێک ده‌ ڵێت زیاد نه‌ کرا ئه‌ مه‌ کێشه‌ نیه‌ چونکه‌ خه‌ ڵکی کوردستان راهاتوون له‌ گه‌ ڵ ئه‌ م کلتووره‌ چونکه‌ یه‌ کێتی و پارتی هیچ چین و توێژێک نه‌ ما پاره‌ ی نه‌ خۆن کێ ی تر ماوه‌ دزی لێ نه‌ که‌ ن ؟؟؟
پاره‌ ی مامۆستا خوراو دزرا پاره‌ ی نابیناکان که‌ ڕه‌ کان کورته‌ باڵاکان فه‌ رمانبه‌ ران پێشمه‌ رگه‌ پۆلیس کێ ی تر ماوه‌ پاره‌ ی نه‌ خۆن و نه‌ ی دزن؟
به‌ ڵام ئه‌ وه‌ ی که‌ ئه‌ و خاتوونه‌ له‌ کۆنگره‌ یه‌ کی ڕۆژنامه‌ نوسیدا شه‌ کری تیا خوارد ئه‌ وه‌ بوو که‌ ناکرێت هه‌ موو ده‌ رماڵه‌ یه‌ کی به‌ غداد لێره‌ خه‌ رج بکرێت چونکه‌ مه‌ ترسیان که‌ متره‌ ؟؟؟؟ به‌ راست ئه‌ مه‌ قسه‌ ی سیاسیه‌ که‌ یان قسه‌ ی ژنێکی سه‌ ر ته‌ نوور ؟؟؟
من له‌ ئێوه‌ ده‌ پرسم کێ تا ئێستا گوێی لێبووه‌ بڵێن ته‌ قینه‌ وه‌ یه‌ ک له‌ ناێریه‌ رووی داوه‌ ؟؟؟ که‌ واته‌ پۆلیس و ئاسایشی ئه‌ وێش نابێت ده‌ رماڵه‌ یان بۆ زیاد بکرێت؟؟؟
ئه‌ وه‌ بۆ که‌ تێتان ده‌ گیرێت و لیواو فیرقه‌ ی عه‌ ره‌ ب دین بۆ که‌ رکوک و خانه‌ قین و دیاله‌ خێرا هه‌ موو هێزه‌ کانی کوردستان ده‌ به‌ ن و ده‌ یخه‌ نه‌ ئینزاره‌ وه‌ ئه‌ ی ئه‌ وه‌ خگوره‌ نیه‌ ؟؟؟؟
ئه‌ وه‌ خگوره‌ نیه‌ سێ مانگ خه‌ ڵکتان پێکوشتن و ده‌ یان که‌ ستان له‌ و هێزانه‌ به‌ بریندار کردن دا ئه‌ ی ئه‌ وه‌ خگوره‌ نیه‌ ؟؟؟؟

ناحه‌ قت ناگرم خۆت و هاوپیشه‌ کانت هه‌ ر ئه‌ وه‌ نده‌ سه‌ رتتان له‌ سیاسه‌ ت ده‌ ر ده‌ چێت چونکه‌ هه‌ موومان ده‌ زانین ئێوه‌ چۆن پێگه‌ شتن به‌ تایبه‌ تی جه‌ نابت هه‌ موو کورد ئه‌ زانێت چۆن پێگه‌ یشتیت

ئه‌ گه‌ ر ئه‌ و ئاسایشه‌ ی له‌ کوردستان بۆ تۆ و هاوڕیکانت دابین کرا نه‌ بووایه‌ و جه‌ نابت به‌ هۆی ئه‌ و ئاسایش و سه‌ لامه‌ تیه‌ وه‌ ده‌ ر نه‌ که‌ وتیتایه‌ ئێستا ئه‌ وه‌ نه‌ بویت که‌ هه‌ یت ؟؟؟؟؟؟
راسته‌ فه‌ رموویت هێزه‌ کانی ئاسایشی ناوخۆ خه‌ ته‌ ریان له‌ سه‌ ر نیه‌ به‌ ڵام تێمان بگه‌ یه‌ نه‌ جه‌ نابت چ خه‌ ته‌ رێکت له‌ سه‌ ره‌ که‌ به‌ فرۆکه‌ ده‌ چیته‌ به‌ غداد له‌ هه‌ ولێر و سلێمانی و که‌ رکوکه‌ وه‌ جه‌ نابت چ خه‌ ته‌ رێکت له‌ سه‌ ره‌ که‌ به‌ ده‌ یان پاسه‌ وان و پاسپۆرتی دیپلۆماسی و ده‌ یان ملیۆن دینار سلفه‌ ی ده‌ رماڵه‌ وه‌ ر ده‌ گریت ؟؟؟؟؟؟؟؟ توخوا خه‌ ڵکینه‌ یه‌ کێک خه‌ ته‌ ری له‌ سه‌ ر بێت فریای ته‌ نووره‌ ی کورت و سوراو سپیاو ده‌ که‌ وێت .
 

(دەنگدراوە: 0)