ئەوانەی خیانەت لە خاک و نیشتیمان دەکەن، بە مردووییش لێخۆشبوونیان نییە


بهاتایە(ماهاتما) غاندی كورد بوایە..............

Monday, 10.12.2009, 12:00

705 بینراوە


ئەكەر كەسییكی وەك روحی بەرزو بیروزی باكی غاندی كوردبوایە یان جیفارا یان ماو یان ماندیلا یان ئەتاتورك ئەمانە ئەكەر كوردبونایە ئەی خودا ! ئەبوو جیان بە میللەتەكەى حویان بوتایە.
غاندی دەیان شارو سەدان هەزار كوندى هندستانی رزكار كرد كە بەنفووسى هندستان 350 ملیون كەس بوو بو جاریكش هەقی بەخوی نەدا بیداتەوە بەدەم و جاوی میللەتی هنداوە هەتا مرد بزنیكى هەبوو بویە ناویان نا باوكی هند جونكە هندستانی لە قوركی شیردا دەرهینا بەلام ئیوە كە.....................................................................روم نایە بینووسم جونكە شەرمەزار دەبن و رسوا دبن
ئیوە دوو شار و لەتیكتان بە دەستەوەیە لە بیناوی دا دەیان هەزار تان بە ئەنفال و كیمیابارن دا لەبیناوی دا 5 ملیونتان حالی حازر دەرماند خوارد دەكەن بە ئاشكرا كە خواردنی ئیكسبایەری دەدەنی.
یوە برستان بە میللەت كرد ببن بە جەكدار لە شاخ بیكومان نەخیر كی بیوتن برون بو شاخ ئەمرو منەت بەسەر ئەم میللەتە دا ئەكەن بو دزیەكانتان ئەكەر شورشكیری لەمیزودا ئاوا بووە قەیناكە وابلین بەلام ئەكەر وابوایە ئەوە ئیستا هیح میللەتیك دوا روزی نەئەبوو وەك خومان كە كوردین بو نەتان توانی وا لە میللەت بكەن بیتان بلین بابە مسعود و بابە جلال جونكە ئیوە هەر جارەى خوتان بەیەكیك ئەفروشن و هەر شەوەى لای یەكیكن و مارە دەكرین بو نەتان توانی وا لە تاكی كورد بكەن هەر یەكەو وینەى ئیوەى لەسەر دل بوایە ئەزانن ئیوە زور شتان برد لەمیللەت بەلام یەك شتی
زور كركنكتان دوراند ئەویش میزووتانە ئیوە دوو سەركردە نا ببورن دوو بەكریكیراوی ولاتە زل هیزەكانن كالتە بەم میللەتە دەكەن برون دوای كومبانیاو فیلا و ریستورانت و بونزیخانەكەنان و سوبەر ماركیتەكانتان كون ئەوە باشترە لە جارەنوسی جەندین ملیون خەلك .