ئەو كۆمپانیایانەى كەرەسەى چەكى نا ئاساییان داوەتە بەعس و سەدام

Friday, 14/06/2013, 12:00

1387 بینراوە


دیارە ئەمە بەشێكن لەو كۆمپانیایانە ، ئەگینا لەپشت پەردەوە هى تریش هەن ئاشكرا نەبوونە، لەم رۆژانەدا لە فەڕەنسا كار بۆ بەدادگاى گەیاندنى دوان لەو كۆمپانیایانە دەكرێت نوخشە بێت لەوانى تریش ، وەك لەناوەوە نەمانتوانى موستەشارەكان بدەینە دادگا بەهیواى لەدەرەوە خەڵكى تر ئەو كارەمان بۆ بكات


ئیرۆتش بۆینس ئایرس ئەرجەنتین
كوستش ئەرجەنتین
ئینتسا كوردۆبا ئەرجەنتین
كۆنسۆلت نەمسا
كۆسلتۆكۆ نەمسا
ئیمریش ئاسمان نەمسا
بینیبارگ نەمسا
لینهارد نەمسا
نیو بەرغەر نەمسا
سواتیك وسرنى نەمسا
دەلتا كونسۆلت نەمسا
دەلتا سیستم نەمسا
بەنك جیرۆزنتراڵ نەمسا
هیوتەر وشرانز نەمسا
ئایلبۆ نەمسا
دانزل نەمسا
ستییەر دملەر بۆش نەمسا
فۆیست نەمسا
فیلیبس پەترۆلیۆم بەلجیكا
سیباتا بەلجیكا
بارود بەلجیكا
ئامالغامیتد تریدنگ بەلجیكا
كۆكریل بەلجیكا
زیبرۆگ هیرستال بەلجیكا
سیكس كۆنستراكت بەلجیكا
سیبس ریزرەش كۆر بۆریشن بەلجیكا
ئافیبراس بەرازیل
كۆمبان سویسرا
كۆرلیمتد سویسرا
كۆندۆر برۆجێكت سویسرا
كۆنسن سویسرا
ویسنتیك سویسرا
شۆبلین سویسرا
شمید میكانیكا سویسرا
جۆرج فیشەر سویسرا
سبیس ریزرەش سویسرا
فۆن رۆڵ سویسرا
فۆف سویسرا
دەبلیو تى بى میسر
ئۆشۆم فەرەنسا
كاربۆن لۆرین فەرەنسا
فیداند وستریال فەرەنسا
بیریب فەرەنسا
بریفۆست فەرەنسا
برۆتیكت فەرەنسا
ئێس ڤى سى ئێم فەرەنسا
ساجم فەرەنسا
سەب فەرەنسا
ئێس ئێن پى ئى فەرەنسا
فراماتۆم فەرەنسا
سان گۆبان فەرەنسا
تیكناتۆم فەرەنسا
ئۆزینۆر ساسیلۆر فەرەنسا
ئەنتەر سیباس فەرەنسا
تۆمسۆن فەرەنسا
تى ئى ئێس بى ئەڵمانیا
جۆزێف كۆهن ئەڵمانیا
ئەنتوان ئیرل ئەڵمانیا
ئاڤیاتێست ئەڵمانیا
بى پى ئەڵمانیا
كارل زایس ئەڵمانیا
هێربەرگر ئەڵمانیا
دوێتش ئەڵمانیا
ئاى بى ئاى ئەڵمانیا
ئاندۆسترى ۆرك ئەڵمانیا
ئانفرا بلان ئەڵمانیا
ئایفیكۆ ئەڵمانیا
كارل كۆب ئەڵمانیا
ئێم بى بى ئەڵمانیا
بیلۆ بلنت ئەڵمانیا
بلانۆ كۆف ئەڵمانیا
برۆساغ ئەڵمانیا
كاست ئەڵمانیا
راین بایرن ئەڵمانیا
ریما لابۆر تەكنیك ئەڵمانیا
سیگما شیمى ئەڵمانیا
فیت ئانجینیبرنج ئەڵمانیا
دەبلیو تى بى ئەڵمانیا
ئەى ئى جى ئەڵمانیا
بەلوهم ماشینبۆ ئەڵمانیا
براون بۆفرى ئەڵمانیا
دیملر بەنز ئەڵمانیا
دیگۆتا ئەڵمانیا
فریتز ویرنەر ئەڵمانیا
گیلاستەر برۆجۆكتا ئەڵمانیا
ئەنیغرال سۆیەر ئەڵمانیا
ئەنیفۆرماتیك ئەڵمانیا
لیفڵد ئەڵمانیا
ئێم ئەى ئێن ئەڵمانیا
ماشینفابریك ئەڵمانیا
مۆسەر فارك ئەڵمانیا
نیكڵ هامبۆرگ ئە ڵمانیا
فریبۆرگ پى ئێس جى ئەڵمانیا
برۆمكس ئەڵمانیا
راین میتال ئەڵمانیا
سیمانس ئەڵمانیا
ئەنترۆ شونال ئەڵمانیا
ولدریش سیگن ئەڵمانیا
فیفمان ئەڵمانیا
فینس تەكنیك ئەڵمانیا
دیلنگەر ئەڵمانیا
ئێكسپۆرت یۆنیۆن ئەڵمانیا
فرۆستاڵ ئەڵمانیا
ئێچ ئێچ میتالفۆرم ئەڵمانیا
ئینوا غۆ ئەڵمانیا
كەى دەبلیو یو ئەڵمانیا
لیبۆڵد ئەى جى ئەڵمانیا
ئێم ئەى ئێن تەكنەلۆجى ئەڵمانیا
نۆكیم ئەڵمانیا
سارستاڵ ئەڵمانیا
تى ڤى ئەڵمانیا
ئەى بى بى مانهایم ئەڵمانیا
بۆدیرۆس ئەڵمانیا
دیملەر بنز ئەڵمانیا
دینامیت نۆبڵ ئەڵمانیا
فۆن ئەڵمانیا
هۆشتێف ئەڵمانیا
كلو كنەر ئەڵمانیا
كرۆس كۆبف ئەڵمانیا
لاسكۆ ئەڵمانیا
ئێڵ ئۆ ئاى ئەڵمانیا
لۆدفیگ هامەر ئەڵمانیا
ئێم ئەى ئێن رۆلاند ئەڵمانیا
مانسمان دۆیسبەرگ ئەڵمانیا
مانسمان دیماگ ئەڵمانیا
مانسمان ریكسرۆت ئەڵمانیا
ماربۆس ئەڵمانیا
ماتۆشكا ئەڵمانیا
ئێم بى بى ئەڵمانیا
رافسنبۆرگ ئەڵمانیا
رۆهەر گاز ئەڵمانیا
شیرمەر بلیت ئەڵمانیا
شمیت كرانتز ئەڵمانیا
ئێس ئێم ئێس هازنكلیفەر ئەڵمانیا
تى بى تى تیفبۆ هەر تەكنیك ئەڵمانیا
تیسن ئەڵمانیا
زۆبلین ئەڵمانیا
دانگۆو دینانتاڵ ئەڵمانیا
كۆربەر ئەڵمانیا
ئێد فانسد تەكنەلۆجى یۆنان
ترانسبك ئیندیا هیند
ئۆسیدت ئیتالیا
مۆنتیگدۆن ئیتالیا
ئێس ئێن ئاى ئەى ئیتالیا
تەكنیبترۆل ئیتالیا
ئێس ئەى ئاى ئە ى بى پى دى ئیتالیا
ئارۆماك ئیتالیا
سایا تەكتیك ئیتالیا
بەنك بەنەڵ ئیتالیا
دانێلى ئیتالیا
ئیلگا ئیتالیا
سۆسیتا دیل فۆسین ئیتالیا
مینۆلتا یابان
شیما دیكس پۆلۆنیا
ئێن تەل ترید كۆنسلنتك ئیسپانیا
كازا ئیسپانیا
تریبڵان ئیسپانیا
بۆفۆر سوید
كانێرا بەریتانیا
ماتریكس شەرشیل بەریتانیا
ئێن ئەى ئەى ئار بەریتانیا
ئێس ئار سى بەریتانیا
تى ئێم جى بەریتانیا
ترانستیكنۆ بەریتانیا
كۆنسارك بەریتانیا
ئیسترا هۆڵدینگز بەریتانیا
بى ئێس ئەى بەریتانیا
ئیگڵ ترۆست بەریتانیا
گڵۆبال تەكنیكاڵ بەریتانیا
هالیسۆین بەریتانیا
ئێن تێل هایواى ترانسبۆرت بەریتانیا
میدانتر ناسیونال بەریتانیا
شیفڵد بەریتانیا
ویلتەر سۆمەرز بەریتانیا
سەنتەر دینرز كۆنترۆڵ ئەمەریكا
حەداد تریدینگ ئەمەریكا
كۆلاك ئەمەریكا
نۆكرافت میركاتیل ئەمەریكا
كۆربۆریشن ئەمەریكا
لۆمۆس كرست ئەمەریكا
ئەلكترۆنیكس ئاسۆشێتد ئەمەریكا
هیوڵد باكاۆرد ئەمەریكا
ساینتیفیك ئەتڵەنتا ئەمەریكا
ویلترۆن كۆمبانى ئەمەریكا
ئێكس واى زێت ئۆبشنز ئەمەریكا
كۆنسارك ئەمەریكا
بەنك بى ئێن ئێڵ ئەمەریكا
سەنتریفۆگاڵ ئەمەریكا
سیتیكۆ ئەمەریكا
تیكترۆنیك ئەمەریكا
تیكسرۆنیكس ئەمەریكا

وڵات ژمارەى كۆمپانیا
ئەرجەنتین 3
نەمسا 17
بەلجیكا 8
بەرازیل 1
میسر 1
ئیسپانیا 4
ئەمەریكا 18
فەرەنسا 16
یۆنان 1
هیند 1
ئیتالیا 12
یابان 1
پۆلۆنیا 1
ئەڵمانیاى فیدراڵ 86
بەریتانیا 18
سوید 1
سویسرا 11 ئەوە جگە لە چەند شوێنێكى تر
هەلًبەت من جۆرى ئەو كەرەسەیەشم لایە كە فرۆشتویانە بە عیراق بۆنمونە دیملەر ى ئەڵمانى گەڕۆكى چاودێرى هەستیارى فرۆشتوە لە كاتێكا خۆى كۆمپانیاى دروستكردنى ئۆتۆمۆبیلە .

سەرچاوە : شەڕى كەنداو فایلى نهێنى بیار سالینجەرو ئەریك لۆران چاپى دوازدەیەم

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست