عەجایباتى كویە

Wednesday, 06.09.2010, 12:00

974 بینراوە


كویە شاریكى دیاری ناوجەكەیە سەدان باس و خواس و شیعر و كورانی لە سەرە بەلام ئەوەی لیرە باسى دەكەین سەیر و سەمەرەكانیەتى

جەنابى قایمقام دەستى بە كلاوەكەى خویەوە كرتوە با نەیبات ئەوەتا شەوانە سەدان جار كارەبا بی دەبی و دەكوزیتەوە هەر ورتەیەكى لى دەر نایەت لەوانەیە بە نیاز بیت لە مشروعی سەدى سماقولى باش جەندین سال حەلى بكات

جەنابی سەروكى شارەوانى خوشەویستى مەلبەندە حەیاتەكە دایمەن ناو سیارەى برە لە بوتلى بیرە و ئارەق بویەشە ریكاكانى كویە هەموو خوارن و دەلى یا رەبی هەموو كویە راببەری بەس زانای ئاموزا و شریكم لیم رازی بیت ئەوى تر بە هینم

لە كونكرە باس لە سەركردایەتى زن دەكری بەلام تاكە دكتوری زن لە كویە فەقیرەی حامیلەیە و لە خەستەخانە نەخوش هەر نابینى و تەسلیمى دكتورەیەكی عربی كردووە كە لە عیادە لەكەلی شریكە و كەس نالی مالت لە كووییە

دایمەن سیارە حكومیەكان لە بازارن و بە تایبەت زانكو و كەس نابرسیتەوە

سیارەیەكى شین بە هو و بی هو بەرامبەر مەلبەندە بەلام دلیان نایە ببرسن جونكە هی خزمیكى وەزیری تەندروستیە

ئاو بیس و لیلە و كەس دلى نایە دلى ئەمیر برەنجینى

بە راستى خوا قوەتى خەلكى كویە بدات

لە زمارەكانی داهاتوو كومەلیك باسی تر باس دەكەین ئەكەر مەنسولەكان بە كویمان بكەن

شاناز