دەنگ بدەن بە مەرد ... نەك بە سەوز و زەرد

Wednesday, 05.13.2009, 12:00

1499 بینراوە


یا خوا بسوتێت جەرگم وەك كەباب

ئەگەر دەنگم دا بەجاش سى ویەك ئاب
یا خوا دڵەكەم وەك قیر ببێت ڕەش
ئەگەردەنگم دا بە جاش شەست وشەش
بە مل شكاوى بچمـمە ژێـر خـاك
ئەگـــەر دەنگم دا بـە لیستى ناپــاك
ئەگەر بە ڕاســتى نەوەى كاوە بـین
ئەبـێت زۆر دورى ئـەو چـلـَپاوە بـین
ئەبێت دەنگ بدەین بە خەڵكى شیاو
بە كـوردانى مـەرد نـەك ئابڕو تكاو
بیدەین بەو كەسەى جوانى ئەنوێنێ
نەك فایلدار و جاش بـەعـسى دوێنێ
بۆ ئـەوەى گـۆڕان بكـەین لە ووڵات
با لە ئیستاوە دەست كەین بە خەبات
دەبا ئـەم جــارە بكـەین كـارێك وا
دز و گـەندەڵـچى پێ بكـەین ڕســوا
بۆ سـەرفـــرازى ئـەم خـاك و گـەلە
ئــەم دەنگ دانەمان باشـترین هـەلە
ئەگەر دواى دەنگدان ئـەم دزانە مان
مەعلوم بێ خێرین قەسەم بە قـورئان
شوبات 2009