هەرکەسێک نەتوانێت بە (زمانی دایکیی) خۆی بنووسێت و بخوێنێتەوە، ئەو کەسە نەخوێندەوارە


چیرۆک بۆ منداڵان.. کوللـە و هـەنگ

Friday, 17/08/2018, 7:38

8428 بینراوە


لە رۆژێـکی بەهـاردا، کـوللـەیەکی گـەورە بە هـەنگـێک گەیـشت، ویستی لەڕێـدەریبکات.

کوللـە: ئەی هەنگی نەسرەوت، دەتبـینم لە بەیانیـیەوە تا ئێوارە، خەریکی کارکـردنی. 
هـەنگ: ئەمە کـەی کێـشەی تۆیـە؟ ئـەی کـارنەکەم چـی بکەم؟ 
کوللـە: بۆخـۆت یـاری بکە.. پشـووبدە.. پاڵیلـێدەرەوە. 
هـەنگ: ئەی نـازانیت ئـەوەی کـارنەکـات ناخـوات. 
کوللـە: لـێرە و لـەوێ، شتـێکت دەستدەکـەوێت کە بیخـۆیت. 
هـەنگ: کـار بە لای ئێمەوە پیـرۆزە.. کارکـردن ژیـانە.. خۆشی و شادییە. 
کوللـە: تۆ رۆژ تا ئێوارە، شیلەی ئەم گـوڵ و ئەو گـوڵ دەمـژی و دەیکەی بە هەنگـوین. کەچی مـرۆڤ هەنگـوینەکەت دەبـات و دەیخـوات.. تۆ چـۆن بەمە رازی دەبیـت؟ 
هـەنگ: ئێمە و مرۆڤ یەکتریمان خۆشدەوێت.. ئەویش خزمەتی ئێمە دەکات.. ئێمەش تەنیا بۆ خۆمان نـاژین.. هەنگوینەکەشمان بەشی خۆمان و مـرۆڤـیش دەکات. 
کوللـە: بە قسەی مـن بکە خـۆت مانـدوو مەکـە. 
هـەنگ: نەخـیر بەقـسەت ناکەم.. تۆ دەتەوێ وەکو خۆت تەمەڵبم، کارنەکەم و پاڵی لێـبدەمەوە. 
کوللـە: من پێویسـتیم بە کارکـردن نییە.. وەکـو تـۆش خـۆم مانـدوو ناکـەم. 
هەنگ: ئەی خواردنت چۆن دەستدەکەوێت؟ 
کوللـە: تا چاوبڕبکات دەغڵ و دان و باخ و بێستانە.. هەر کاتێک برسیم بێت، بە فەریکە جـۆ و گـەنم، یا بە گـەڵای ناسکی داری باخەکـان خـۆم تێـردەکەم. 
هەنگ: تـۆ بـەری رەنـج و مانـدووبوونی مـرۆڤ دەخـۆیت.. لە زیـان زیاتر، هیچ سوودێکت بۆیـان نییە.. بۆیـە رقـیان لێـتە و خـۆشـتیان نـاوێت. 
کوللـە: مـرۆڤ.. مـرۆڤی چیـتە؟ واز لـەم قسـانە بهـێنە. 
هەنگ: بەڵـی ئـەم قسانەت پێـناخۆشە.. لەمـە زیاتر رامەگـرە، دەچـم بە لای کـاری خۆمـەوە.. تـۆش بۆ خـۆت پاڵی لێـبدەرەوە و هـەر زیـکە زیـک بکە. 
نەرویـج: ٢٠١٥

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست