پەپـوولە

Monday, 02.04.2019, 19:51

9892 بینراوە


هۆنراوە بۆ منداڵان.. پەپـوولە 
پەپـــــوولەی بـــــاڵ نەخـــــشـینم
جــوان و رووخســــار شـــــیرینم
              *   *   *
هـۆگــــری وەرزی بـەهــــــــــارم
شەیــــدای گــــوڵ  و گوڵــــــزارم
              *   *   *
گـــوڵ و گوڵــــزار لـە کــوێ بێت
لـە شــــــــــــاران یـا لــە دێ بێت
              *   *   *
خـۆشــــــی و شـــــــادیـم لەوێـیە
ماڵـیشـــــــــــــم وا لــــــەو جـێـیە
              *   *   *
مــن بـێـــــــوەی بــێ زیــــــــــانم
هـــــێمن و نـــــــەرم و نیــــــــانم
              *   *   *
کوردســـــــــتانـە بەهـەشــــــــــتم
شـــوێنی فڕيــــن  و گـەشـــــــــتم   
سوید: ٢٠١٩