عاشورا و ئەنفال

Saturday, 08.10.2019, 9:40

3510 بینراوە


عاشورا و ئەنفال  
 دوو دەستە خوشکن 
 تێنوون بە خوێن و 
 بەئاویش قوڕگ ووشکن 
 یەکیان بە کەربەلا 
 هەنسك ئەدا 
 ئەوەی تریشیان  
 بە خودی کوردە 
 لە پاڵ هەنسکیش  
 درێژەی پێ ئەدا