سەلەفییە کوردەکان خائین و خۆفرۆشن، لە پارتیی و یەکێتیی مەترسیدارترن


هـۆنراوە بۆ مێردمنـداڵان.. نابـەزین

Tuesday, 10.15.2019, 19:28

3521 بینراوە


ئەمــــڕۆ هـەمــــــــوو رۆژئـــــــاوایـن
خوشـک و بـرا ، پشـت و پەنــــــــایـن
یەک هەڵـوێســـــت و یەکـــــــــڕیـزیـن
کـۆڵـنـــــــــــادەیـن و نـابــــــــــــەزیـن
ئەردۆگــــــــــــــــانی گـێــــــــــلەپـــیـاو
رەگـەزپـەرســـــــتی بــــــــــــــەدنــــاو
دیـکـتــــــــاتـۆری ســـــــــــتـەمـکــــار
لەخـۆبــــــــــــــایـی و نـالـــــــــەبـــــار
ئـەی خـوێــــــنـڕێــژی تـاوانـــــــنـبـار
بـوویـــــتە بـە گــــــــورگـی هــــــــــار
کـــورد بــووە بـە چـقـــــڵـی چــــــاوت
بـە رێـگــــــری نـیــــــــازی گــــــڵاوت
گەمـــژە ، کــــورد هــەر دەمـــــێـنـێـت
مـــــافـی خــــــۆی هــەر دەســــێـنـێـت
هـــــاکـا تـەخـــــــــــتـت هـەڵـــــــدێـرن
بـۆ دۆزەخـــــــــــــــت بــــــــــــــنـێـرن
نەرویـج: ١٢ی/ ئوکتۆبەر/ ٢٠١٩