هۆنراوە بۆ منداڵان.. رێـوی

Thursday, 31/10/2019, 11:53

3753 بینراوە


نـزیــک گـونـــدێکی کورســـــتان

شـەوێـــکی تـاریــــکی زســـــتان
         *     *     *     *
رێـویيـەک هـات ، بە مـاتە مــات
ویستی مریشکێ بگـرێ و بیـبات
         *     *     *     *
مـابـــووی بـگــات بـە کـــــولانـە
ســەری نـەگـــرت ئـەم پـيــــلانـە
         *     *     *     *
ســـەگـە بــــازە لـێـی دەرپــــەڕی
هـەڵـــــــــیـبـڕی و پـــێی دەوەڕی
         *     *     *     *
بـــــازە گــرتی و هـەڵـيشــــەپـان
رێـــوی دەگـــریـا و دەیــــزێــڕان
         *     *     *     *
تــۆبـە تــۆبـە ، هـەر ئـەمجـــارە
وازدەهـێــــــنـم لـــەم رەفـتـــــارە
         *     *     *     *
رێـــوی تــۆبـە تــۆبـەت درۆیـــە

فـێـڵــبـاز كـێ بــڕوای بـە تـۆیـــە
         *     *     *     *
ئیـتـر ئـەو رێـویـیـە بـەدفــــــەڕە
نـەهــــــــــاتـەوە بــۆ دەڤـــــــەرە


نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست