نیشتیمان

Thursday, 02.27.2020, 14:39

3521 بینراوە


سەردەمێك بوو کە نیشتیمان
وەکو باراش ئەکرا لە ئاش
سەدامیەکان ئەیانهاڕی
توێكلەکەیان ئەدا بە جاش
کاتێ کە ئاش خابوور کرا
کەوتە نێوان جووتێ بەرداش
سەرو ژێری کەوتە هاڕین
بۆ پێخواس و ئاغاو قەرداش
نەوت سەوزو زەرد هەڵگەڕا
خواردی سەری مایەو مەعاش
خوێنی ئاڵی شەهیدانیش
بەسەر دوژمن کرا بە شاباش
بەهەشتی تیا کرا بە دۆزەخ
بۆ گەنج و لاو ، سوارچاکی باش
بۆ پاشماوەی شەهیدانیش
بوو بە خەون و خەیاڵی شاش
بۆ پەککەوتەو هەژارانیش
وەك سەیارە کەوتە تەناش
بۆ نامەردو دزیش کرایە
چەکی بانکو پارە بە کاش