خەیاڵ

Friday, 04.02.2021, 22:52

2784 بینراوە


كاتێ بەر شنەبای ئێوارانت كەوتم
لە نەسیما خۆمم بینییەوە
شەوان
ئەستێرەم ئەبینی
ڕۆیشتن، سەرەتای كەوتنی ئەو خەیاڵانەبوو
لە درۆكردنێ
لە خیانەتكردنێ
بەربوونەوە بەر پای من.
سۆفییەكی ڕیشسپی نزای پاكبوونەوە و نەڕۆیشتنی كرد.