در سالروز بمباران شیمیایی حلبچه

Friday, 18/03/2022, 12:40

7827 بینراوە


دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان در سالروز بمباران شیمیایی حلبچه، از وجدانهای بیدار جهانی و از مجامع بین المللی می خواهد تا به فاجعه حلبچه و کشتار انفال، بعنوان سند ژنوساید کردها در عراق، رسمیت جهانی دهند.
٭٭٭
بیانیە 
دبیرخانە سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
در شانزدهم مارس ١٩٨٧، شهر بی دفاع حلبچە توسط رژیم وقت حاکم بر عراق، بمباران شیمیایی گردید. 
در این فاجعه دهشتناک هزاران زن و مرد و کودک بی دفاع، به شکل فجیع و غم انگیزی جان باخته و یا دچار مسمومیت و مصدومیت شیمیایی شدند. 
در بمباران شیمیایی حلبچه، دولت عراقی، دولتهای اروپایی که مواد بمب شیمایی در اختیار عراق قرار داده و هم آنهایی که شهر را در تصرف داشته و مردم بی دفاع را سپر خود داده بودند، مقصر و شریک در کشتار جمعی مردم بی دفاع حلبچه اند.
دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان فاجعه آفرینان حلبچه را در برابر هزاران زن و مرد و کودکی که مظلومانه قربانی خشم و انتقام شدند، مسئول میداند و از وجدانهای بیدار جهانی و از مجامع ین المللی نیز  می خواهد تا به فاجعه حلبچه و کشتار انفال، بعنوان سند ژنوساید کوردها در عراق، رسمیت جهانی دهند.
تاریخ: ٢٥ اسفند ١٤٠٠ /  ١٦ مارس ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
کانال موقت 
t.me/RMMK2021

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست


کۆمێنت بنووسە