پیام جبهە متحد کورد بە مناسبت روز جهانی کارگر

Saturday, 04.30.2022, 22:09

963 بینراوە


مناسبت ها با سر آغازی تلخ یا شیرین دریچەای به سوی همه یا بخشی از جامعه باز می کنند تا با پافشاری در این راه, با تحمل رنج و مرارتها, مناسبت را به سر انجامی شیرین برسانند و از این مسیر بخشی از جامعه مستفید گردد.
روز 11 اردیبهشت(اول ماه مه) روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. هر سال در این روز کارگران در بیشتر کشورهای جهان, این یاد را گرامی می دارند. ولی بخشی از کشورها و سیستم های بسته, یا بی اعتنا از کنار آن رد می شوند یا با برخوردهای شدید با آن به مقابله برمی خیزند. طبقەای زحمتکش که در واقع بخش عمده توسعه و پیشرفت و تولید به دست همین تودەهای پایین دست جامعه رقم می خورد.
معلمین نیز کە تولید و ارتقای دانش و اندیشه ی جامعە را بر عهده دارند, در فضای خصوصی سازی و کالایی شدن امر آموزش، همچون کارگران یدی به شدت استثمار می‌شوند. متأسفانه در این روزها در ایران شرایط سخت بیکاری, تورم , نقص بیمه بیکاری، خصوصی شدن وسیع بهداشت و درمان و آموزش، نبود امنیت شغلی, بی سرپناهی, حقوق ناکافی بازنشستگی... کمر این طبقات را زیر بار فشار مشکلات و مصائب زندگی خم کرده است. حقوق های ناکافی و عقب افتاده, اخراج فله ای, تعطیلی کارگاەها و کارخانەها, موجب اعتراض و اعتصاب هر روزه کارگران شده است. جواب مطالبات, برخوردهای امنیتی, ضرب و شتم نیروهای انتظامی و زندانهای طولانی مدت بوده است.
در سیاست رسمی با تجلیل  صوری از تلاش و کوشش معلمین, اینگونه وانمود می شود که " معلمی شغل انبیاست" اما در واقع , توهین, تحقیر, حقوق ناکافی, مشکلات عدیدەی مسکن و خوراک و دهها مشکل ریز و درشت دیگر معلمان را نیز واداشته است که به جای معطوف کردن وقت خود به ارتقای دانش جامعه, روی به تحصن و تظاهرات و اعتصاب بیاورند. هر روز از سوی دانش آموزان دیروزی خود همان هایی که امروز به حق یا ناحق پستی اشغال کردەاند مورد بی مهری و بی توجهی, ضرب و شتم و زندان قرار می گیرند.
نقطه مشترک کارگران, معلمین, بازنشستگان و چندین دهک پایین جامعه, نبود شرایط زندگی شرافتمندانه و به زیر خط فقر رفتن و شکستن کمر زیر بار گرانی و تورم می باشد. که این خود بخشی از مطالبات انباشته شدە همراه با مطالبات هویتی و اتنیکی و مذهبی, جامعەی مدنی و جنبش زنان... می باشد. اتحاد این دو جنبش و پیوند آنها با سایر مطالبەگران، ضامن موفقیت آنها، اجرای عدالت و درنهایت خروج جامعه از بن بست عدیده جاری است.
جبهه متحد کورد ضمن پشتیبانی از مطالبات آنها، ابراز همدلی و همدردی با این اقشار در تنگنای جامعه و درک عمیق از مشکلات و مصائب کارگران و معلمان خدوم و زحمتکش و به تبع آن بازنشستگان, از مسئولین ذیربط در دولت و  نمایندگان می خواهد هرچه سریعتر حل این مشکلات را در دستور کار قرار دهند.
 نمایندگانی که بخشی از معنای وجودیشان در پارلمان دفاع از حقوق اقشار مختلف ملت و خصوصا کارگران و معلمین می باشد. آنانی که نانشان بر سر سفره آوردند و سواد خواندن و نوشتن یادشان دادند تا بزرگ شوند و در کسوت نمایندگی ولی نعمتان خود را در اوج ناسپاسی به فراموشی نسپارند.
جبهه متحد کورد ضمن پشتیبانی از مطالبات برحق آنها، دست تک تک کارگران و معلمین عزیز این آب و خاک را به گرمی می فشارد و از مسئولین درخواست می نماید تا بیش از این دیر نشده است در فکر چارەای ریشەای و اساسی در جهت حل مشکلات و مسائل باشند. در غیر این صورت دود آن به چشم همه خواهد رفت.
جبهه متحد کورد
11 اردیبهشت 1401