موحەمەد کەبوودوەند

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049949346056


دولت اخوانی اسلامی اردوغان در دو دهه اخیر

Saturday, 05.28.2022, 12:14

1076 بینراوە


 همزمان با اجرای استانداردهای مدرنیسم مورد پسند اروپا در داخل کشور خود، شرورترین، مخوفترین، خونریزترین، رادیکالترین واپسگراترین، فناتیک ترین، و سطحی نگرترین گروهها و دستجات مذهبی را گرد آوری، آموزش، سازماندهی، مسلح و تجهیز نمود و با گسیل داشتن آنها به دو کشور هم جوار جنوبی، در کنار سلاخی و کشتار هویت ها و کشتار مردمان منطقه، سوریه و عراق را به ویرانی کامل کشاند.
٭٭٭
ترکیه اردوغان توانسته است با کمک به ایجاد درگیری های فرقه ایی و مذهبی و جنگ داخلی در سوریه و عراق و از طریق افراد و دستجات و مزدوران داخلی که سمت مدیر و وزیر و وکیل و متولی منابر و مساجد را دارند، دو کشور عراق و سوریه را امروز به مرز پذیرش ذلالت بارترین اشکال از تسلیم و انقیاد، برساند.
برای همسایه شرقی یعنی ایران هم که خود حکومت رادیکال مذهبی را تجربه می کند و درگیر تحریم و گرانی و نارضایتی داخلی و چالش نیروی اتم و موشک سازی و یا گسترش نفوذ در منطقه است، ترکیه برنامه هایی داشته و دارد.
٭٭٭
هم اکنون صدها شبکه تلویزیونی فارسی_زبان بطور شبانه روزی با انواع تبلیغات فکری، فرهنگی، تجاری و بازرگانی و با انواع فیلم ها و سریال ها در حال ترویج سبک زندگی ترکی و تقلیدی و فرهنگ رویا سازی، تبلیغ کسب شهروندی و زندگی و سکونت در ترکیه، تشویق و جلب سرمایه و سرمایه گذاری، تشویق به خرید ملک و املاک، خانه و آپارتمان و باغ و ویلا و کارگاه و کارخانه در شهرهای مدرن و شیک اروپایی ترکیه اند.
٭٭٭
دولت ترکیه که همزمان با [یا پیش و پس از] درگیری های داخلی عراق و سوریه، در حال احداث دهها سد و بندآب بر روی سرچشمه های آب این دو کشور بود، اکنون با ساخت این سدها نه تنها عراق و سوریه را با بحران کم آبی مواجه ساخته و بخش اعظم خاک این دو کشور را خشک و کویری و تبدیل به بیابان نموده که کل منطقه و ایران را نیز درگیر پیامدهای ویرانگر سد_سازی های خود کرده است.
امروز دیگر تنها مردم سوریه و عراق و مردم قامشلو و حسکه و بغداد و اربیل و سلیمانیه نیستند که قربانی اهداف شوم ترکیه و رویاهای دولت اسلامگرای اردوغان می شوند، امروز مردم کرماشان و سنندج و ایلام و اهواز و تهران و ... نیز با استنشاق مرگبار آلاینده ها، ریزگرد_ها و خاکریزه های دجله و فرات خشکیده، دارند بهای اجرای برنامه ها و سیاستهایی دولت ترکیه و بهای رویاهای اردوغان را می پردازند.
٭٭٭
عراق و سوریه جنگ زده، امروز در باتلاق_فساد و اختلاف و فقر و نا امنی و ویرانی و بی دولتی و بد دولتی و وابستگی سیاسی و امنیتی به دول خارجی دست و پا می زنند، و ایران هم که درگیر بحران و تحریم و نارضایتی داخلی و اقتصاد در حال فروپاشی است.
ترکیه هم که با فراغ بال تسلط خود را بر آب های شیرین و ذخایر_آبی منطقه تثبیت کرده است.
٭٭٭
دولت ترکیه در راستای، به بیابان و برهوت تبدیل کردن کشورهای منطقه، و با تشدید آلایندگی و بارش خاک و ریزگردها و غیر قابل سکونت سازی شهرهای منطقه، احتمالا در حال برنامه ریزی است برای؛ 
- معامله و مبادلە و معاوضه آب در ازای دریافت نفت و گاز و منابع زیر زمینی کشورهای منطقه،
- تبدیل سازی ترکیه به مامن و ماوا و محل تنفس مردم از نفس افتاده منطقه، 
- تبدیل سواحل ترکیه به جزایر هاوایی، برای دوشیدن مردم منطقه، 
- هموار سازی راه وابستگی و وابسته کردن کشورهای همجوار،
و سرانجام آن که به واقعیت نزدیک کردن رویای احیای امپراتوری_ترکی_اسلامی.
٭٭٭
دولت اردوغان با حربه مذهب و استفاده از اسلام، کشورهای منطقه را به ویرانی و نابودی کشانده تا ترکیه را آباد و ترک را سرور و حاکم بر مردمان منطقه نماید.