موحەمەد کەبوودوەند

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049949346056


دبیرخانە سازمان_حقوق بشر کردستان،

Sunday, 19/06/2022, 10:11

2287 بینراوە


دبیرخانە سازمان_حقوق بشر کردستان، با تاکید بر خواست رسیدگی به وضع معیشتی و ترمیم حقوق و تامین خواسته ها و مطالبات صنفی و بر حق معلمان و بازنشستگان، آزادی فوری فعالان_صنفی و #معلمان دستگیر شده تجمعات اخیر را نیز خواستار است.
٭٭٭
بیانیه دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
فعالان صنفی و معلمان بازداشت شده آزاد شوند
همانگونه که در اخبار و رسانه ها منعکس است؛ تجعمات اعتراضی مدنی و آرام معلمان و بازنشستگان فرهنگی که روز پنج شنبه در شهرهای مختلف و از جمله در سنندج، مریوان، بانه، سقز، دیواندره، بیجار و بوکان و ... برگزار شد، منجر به بازداشت دهها معلم و فعال صنفی گردیدە است، بطوری که در سنندج و سقز و دیواندره و مریوان، حدود ٤٥ نفر از معلمان بازداشت شده اند.
تجمعات اخیر معلمان و بازنشستگان فرهنگی در راستای مطالبه ترمیم حقوق و مطالبات و خواسته های صنفی بوده است و دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان ضمن درخواست و تاکید بر رسیدگی به تقاضای بهبود وضع معیشتی و تامین خواسته های صنفی و بر حق معلمان و بازنشستگان، آزادی فوری تمامی فعالان صنفی و بازداشت شدگان اخیر تجمعات معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان را نیز خواستار است.
تاریخ ٢٧ خرداد ١٤٠١ / ١٧ ژوئن ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست