بۆ شەهید کاوە گەرمیانی

Thursday, 01/12/2022, 23:47

1820 بینراوە


ساڵهای ساڵ
وامدەزانی ئێوە بۆ رزگاریی
کورد وکوردستان
تێدەکۆشن
ساڵ هاتن وساڵ چون
دوای کوشتنی کاوە
بە دەستی ئێوە
ئێستێ دەزانم
نە کورد بون ونە تێکۆشەر
تفەنگ بە دەستێکی خوێڕی و
چەتە و ترۆڕیستن.

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست