دایە ئەم نوێژی غەریبییە بۆ تۆ دەکەم
هەموو جارێک دایکم دەیوت ، 
خۆزگە کوڕم نوێژ و شیعر و ئاشتی، باوەشیان بە یەکدا دەکرد
هەموو جارێک دایکم دەیووت، کوڕم وەرەوە نیشتیمان
ئەو نیشتیمانەی بە خوێن بەرگریت لێ دەکرد جاران

(2044 بینراوە)     | Saturday, 06.16.2018, 15:55 |