لە بیرت چوو

Sunday, 08.20.2017, 2:45

1485 بینراوەئەزانن بۆیاخەکەی کاک فازیل میرانی های کوالێتی و بێ ڕکابەرە!
بە تەلەفزۆنی HD سەیری بکە لەمماعە.
هی پیاوی فەقیریش دوای چوار جار سەرشتن ڕێک ڕەنگەکەی ئەبێت بە ژێر قنی کوکوختی.
گلەیی کوالێتی ڤیدۆکان مەکە، بە مۆبایل دروستیان دەکەم

(دەنگدراوە: 4 . زۆرباشە: 5/5)