ڕوسیا عیراق پڕچەک دەکات و باشووریەکانیش فریو دەدا


پەلكانه

Saturday, 06.01.2019, 17:44

6627 بینراوە


شه رى بَقاء ه ئه م شه رانه ؟
 يان مه دخه لى حرب ى زاده  ئه م ئه تعاب و راكه راك و غاره غاره!
نارى مه حشه ره  جه نابى حاجى يان له هه بى رؤحه ديسان حُمر ى ئه م ئافات و ناره!
سووتانه يان تراويلكه ى سه ماى گه نمه ئه م مه نزه رو سووتماك و سه معى ناله ناله 
 تَقطيع ى شجرة ى خولدى  كوردايه تيه ئه م ألعابه؟!
 يان سره؟!
يانيش قوماره !
صَبرى گه لاليه    ئه م صَمْتانه .... 
ئه م أحروفانه ش مِرأٰةِ ى أَبيات ى ناله ى شيعرى أرشادى ناليه!
مه له فى أعمال ى قيامه تيه! 
روون و واضح لاى خالق و مه خلوق دياره!
(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )
جه نابى حاجى به زاتى الله  ئه مجاره آخرين  إنذاره
لاى پيشينانيش روون  دياره كه  :(شه رت كرداره)
(دەنگدراوە: 6 . زۆرباشە: 4/5)