هیوا دانش

https://www.facebook.com/pooiajahany


داعش و داعشیزم قبل از آنکه قدرتی نظامی- سیاسی جدید باشد

Thursday, 11.04.2021, 23:38

352 بینراوە


داعش و داعشیزم قبل از آنکه قدرتی نظامی- سیاسی جدید باشد ، یک فرهنگ و سبک زندگی و اندیشه است که ریشه های آن را حتی در دوران قبل از اسلام می توان دید. برای نابودی این هیولای وحشتناک لازم است ریشه های آن را خشکاند. در این راه باید یک انقلاب فرهنگی همه گیر در تمامی کشورهای خاورمیانه انجام گیرد. ولی این امر با تداوم حاکمیتهای موجود سخت در تضاد است. از سوی دیگر امریالیسم نیز منافع خود را در تداوم حیات این فرهنگ داعش پرور می بیند. جریانات سیاسی- فرهنگی موجود در خاومیانه نیز از توانایی چندانی برای تغییری بنیادین در جامعه برخوردار نیستند. متاسفانه دورنمای روشنی برای رهایی از کابوس داعشیزم نمی بینم. هریک از دولتهای منطقه در ذات خود داعشی تمام عیار هستند با روکشی از مدنیت و قانون. سازمانهای قدرتمند در قدرت و خارج از قدرت نیز حامل ویروس کشنده داعشیزم هستند. اخوان المسلمین حزبی جهانی که در تمامی کشورهای اسلامی با حاشیه امنیتی کامل فعالیت می کند خود مادر داعش امروزه است. از عجایب روزگار این است در کشورهایی که تمامی احزاب ممنوع هستند اخوان در امنیت کامل فعالیت می کند و حتی در تهران کنگره برگزار می کند. به یاد داشته باشیم که سران تمامی جریانات جهادی کنونی دوره جوانی را در اخوان المسلمین سپری کرده اند. از جمله بن لادن، ایمن الظواهری، ابوبکر بغدادی و نیز رجب طیب اردوغان که دبیر کل حزب عدالت و توسعه است که آن هم شاخه ترکیه ای اخوان المسلمین است.