‌‌هه ڵۆ که رکووکی

‌‌هه ڵۆ که رکووکی: هه یا سه له قه ره هه نجیر چ باسه !! په یامێك له کارمه ندێکی ئاسایشه وه

ئا شکرایه که یه کێ له پا یه کانی ئا سایش و ئا رامی وڵات ، هه بوونی ده زگایه کی ئه منی پاك و دلسۆز و بێ که م و کورتی و دوور له گه نده ڵی یه ، هه ر کاتێکیش ده زگایه کی له و چه شنه ده ستی گه نده ڵی نا و جه رگی خوارد ئه و کاته به ر له هه موو شتێك ئا سایش و ئارامی خه ڵکه بی دیفاعه که ده که وێته مه ترسییه...