کوردستان له باوه شی مه رگدایه‏

Tuesday, 01.20.2015, 12:00

1395 بینراوە


ئه رێ که س

قه سیده یه کی نه نوسراوه

شک نابات

بۆ شه هیده کانی

پایزی نیشتیمانوو

شه هیده زندووه کانی

به ره ی جه نگ
ئه رێ حاجییه کی پاکی وه ک

مرواری بێگه رد

شکنابه ن

تا ته کلیفی یه ک دوو سێ

نزای لێبکه ین

بۆ نیشتیمان؟
ئه رێ له کوێ مزگه وتێک

ده ست ده که وێت که پرسه ی پێشمه رگه ی تێدانه بێت ؟

تا بتوانین

چوار پێنج

ڕکات له سوونه توو

فه ڕز

به قه رز تێیدا بخوێنین؟
ئه رێ که نیسه یه ک شکنابه ن

تا هه موومان بچینوو

داوای گه ڕانه وه ی

عیسامه سیحی له خاچدارو

بکه ین

تا په یامی کورد

بگه یه نێته لای خوا

ئه رێ لاپه ڕه یه کی

سپیم بده نێ

تا وه ک سه گێکی کێوی

بکه ومه ناویه وه

تا به م

بێزمانییه ی خۆمه وه

نه هامه تییه کانی کورد

بنووسمه وه و

بیده مه ده ست

فه خامه تی

عیسا مه سیح

به ڵکو لێی تێک چێتوو

بیبات بۆ لا

خوا ی دروستکه ری

کوردنه شوان، ڕانیه یی