بۆ گۆڕان

Monday, 05.11.2009, 12:00

1113 بینراوە


له ئاسمانی زه ردو سه وزی گۆڕستانی

خۆر خه ریکی ئاوا بوونه ڕه شی هانی

زۆر ده مێکه چاوه ڕوانی ئه و ڕۆژه یه

هۆلاکۆ به زین و هه ڵمه ت و قوربانی

 

وه ره گۆڕان کات و ساتی ڕێ که وتنه

له گرده وه گوێم له ته پڵی سه رکه وتنه

 

له ته لارو کۆشکی به رزی دزو جه رده

مرچه ی ده می سه گی هاردێ له پشت په رده

ئه و چل ڕۆژه له ته مه ن دا زۆری کێشا

بۆ که لاکی کرم گه رایی تیادا کرده

 

وه ره گۆڕان کات و ساتی ڕێ که وتنه

له گرده وه گوێم له ته پڵی سه رکه وتنه

 

ده یان ساڵه به دوو کۆڵی دابه ش کراو

ڕای ئه ماڵن و ئه یدزن سه رانی دۆڕاو

ته نیا ناوی شه هید مابوو ئه ویش دزرا

بۆچلکاو خۆرو سه گه کانی تۆپێنراو

 

وه ره گۆڕان کات و ساتی ڕێ که وتنه

له گرده وه گوێم له ته پڵی سه رکه وتنه

 

بگه ره فریای فرمێسکانی دایکی شه هید

له به ر قاپیه ی گه نده ڵی دا بۆته عه بید

دارو به ردو خاك و خۆڵیش هاته زمان

به ڵێنیان دا بۆتۆی گۆڕان بوون به مرید

 

وه ره گۆڕان کات و ساتی ڕێ که وتنه

له گرده وه گوێم له ته پڵی سه رکه وتنه

 2009/5/10

سوید

[email protected]