باجگیری سیاسی- اقتصادی ترکیه ومماشات دولت های بورژوا فرسوده اروپا با این دولت فاشیستی!

Monday, 02/12/2019, 19:53

2686 بینراوە


سالهاست که ترکیه مسئله پناهندگان و آوارگان جنگی را به عنوان بزرگترین فشارسیاسی بر جامعه اروپا بکار گرفته و از این طریق سالانه میلیاردها دولار از دولت های اروپایی باج مستقیم می گیرد. مسئله پناهندگان برای ترکیه از باج مستقیم فراتر رفته و کل ابعاد سیاسی و ساپورت و سکوت مطلق دولت های اروپا نسبت به کل جنایات جنگی هر روزه ترکیه فاشیزم را هم با خود به همراه دارد.
همه میدانیم که با سر کار آمدن حزب راستگرا اسلامی (عدالت و توسعه) به رهبری اردوغان این حزب و دولت ، روزی نیست که ده ها انسان آزادیخواه و حق طلب را روانه زندان های مخوف و شنکنجه گاهای قرون وسطایی خلفای جنایتکار اسلامی نکند. فقط از وقوع جعلی و ساخته و پرداخته کودتای ٢٠١٦ تا کنون دولت ترکیه صدها هزار انسان را به عناوین مختلف دستگیر و روانه زندان و شکنجه کرده است. مسئله ملت کرد و رفتار وحشیانه دولت ترکیه نسبت به این ملت دیگر تمام مرزهای انسانی و بین الملی را زیر چکمه های ژنرال های نازی ترکیه فرو برده است.
خانه خرابی و آوارگی و کوچ اجباری و ژینوساید کردن مردم زجر کشیده کرد و بکار بردن چند تن گاز کشنده فسفر «غیره قانونی» عڵیه کودکان و زنان کرد و دیگر اقلیت های قومی مخالف سیاست ترکیه به دست جلادان حاکم ترکیه ، دیگر جای هیچگونه شک و تردیدی برای اضافه کردن پسوند "فاشیزم" به این دولت باقی نگذاشته است.
سکوت و خفقان دولت های اروپا در مقابل کل این جنایات جنگی و غیره انسانی دولت فاشیزم اسلامی ترکیه همگی تحت الشعاع مسئله پناهندگان مستقر در ترکیه قرار گرفته است. هر گاه کلمه ای در مخالفت ترکیه از زبان سرمداران کنسرواتیو بورژوای اروپا نسبت به دولت ترکیه ابراز شده فورا مسئله روانه کردن پناهندگان به اروپا به میان کشیده شده است. مسئله میان دولت های اروپایی و ترکیه به مسئله و حکایت چوپان و ترساندن «بز سرکش» از گرگ توسط چوپان تبدیل شده است.
این پناهندگان چه کسانی هستند که دولت های اروپا اینقدر از آنها بیزار و ترس دارند؟
حداقل هشتاد در صد این پناهندگان از کشورهای خاورمیانه از جمله (افغانستان، ایران، عراق، سوریه، فلسطێن و بعضی کشورهای افریقا مثل سومال و سودان) و غیره هستند. اگر ما نظری اجمالی به کل کشورهای که مردم از آنها فرار می کنند بیاندازیم خواهیم دید که خود این ممالک کلا مملو و سرشار از منابع طبیعی و زیستی می باشد و به لحاظ آب و هوایی نسبت به اروپا صد برابر قابل زیست و زندگی کردن انسان هاست. اما این مردم از دو مسئله اساسی کاملا رنج می برند: یکی از حاکمان و دولت های توتالیتر و دیکتاتوری خودی که همیشه در اریکه قدرت بوده اند و دیگری جنگ افروزی و به راه انداختن جنگ های ارتجاعی طولانی و ادواری دولت های بزرگ سرمایه داری جهانی همچو آمریکا و روسیه و دولت های اروپایی.
ناگفته پیداست که در به راه انداختن این جنگ ها و پشت سناریوی مستهجن این دولت ها ، کلی اهداف سیاسی و بخصوص اقتصادی نهفته است. اصلا ماندگاری و پایداری خود دولت ها و حاکمان مرتجع و مستبد اسلامی در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی زایده تداخل و به راه انداختن این جنگ هاست. این جنگ ها و نابرابری های اجتماعی و نبود آزادی های فردی و اجتماعی ناشی از آن که خود دولت های سرمایه داری جهانی و اروپا مسبب و خالق آنند آوارگی و کوچ میلیونی انسان ها را بوجود می آورد.
در این میان دولت توتالیتر اسلامی ترکیه نقش بسزایی در این جنگ های منطقه ای و تشنج زدایی و معاملات سیاسی دارد. امروز دولت ترکیه از طرفی برای مسکوت گذاشتن تمام و کامل دولت های اروپایی و باج گرفتن سیاسی و اقتصادی از آنها و از طرف دیگر برای پیشبرد اهداف ارتجاعی و سرکوب شدید و وحشیانه مخالفان سیاسی درون جامعه ترکیه به وجود پناهنده در کشورش احتیاج مبرم دارد و برای نیل و دستیابی به این اهداف پلید توانسته از طریق شعله ور نگه داشتن جنگ و آوارگی مردم و پذیرفتن آنها بطور موقت بدان دست یابد. هم اکنون و بعد از هجوم ترکیه به کردهای سوریه و گرفتن برخی مناطق در داخل این کشور و دسترسی مستقیم ترکیه به ده ها هزار زندانی گروه فوق ارتجاعی (داعش) که در اسارت نیروهای " هه سه ده" هستند، مسئله برگشت و روانه کردن این جانیان دست پرورده (ترکیه و آمریکا) به نیرو فشار دیگری بر کشورهای اروپایی افزوده گشطه است.
بله ، این همان بازی سیاسی است که هر ساله باعث و بانی آوارگی میلیونها انسان می شود. این همان عملکرد مستدام و مونارشی دولت های منطقه خاورمیانه به ساپورت و رهبری دولت های بورژوازی جهانی است که رقت بارترین زندگی را به صدها میلیون انسان این منطقه تحمیل کرده است.
چرا باید دولت های اروپایی از سرازیر شدن پناهنده به این کشورها نگران باشند در صورتیکه خود این دولت ها زیر چتر "ناتو" جنگ افروز یکی از بازیگران اصلی این جنگ ها و عوامل آوارگی میلیون ها انسان فراری از آن دوزخی که آنها بوجود آورده اند می باشند؟ فقط با هزینه نظامی یک سال «ناتو»ی جنگ افروز می توان کل گرسنگان و کارتون خوابان جهان را سیر و تامین کرد.
کی و چه دولت های در کشورهای سرشار از منابع طبیعی (ایران، عراق، سوریه، لبنان، لیبی، افغانستان، یمن) و غیره جنگ بر پا نمود و صدها گروه و حزب اسلامی فوق ارتجاعی بوجود آورد و دخالت کرد و دولت های فوق ارتجاعی اسلامی را در همه آنها به کرسی نشاند و موجبات این همه آوارگی و سیاه روزی مردم شده است؟ غیر از شما دولت های اروپایی و آمریکا و ناتوی محترمتان و روسیه مگر دولتی از آسمان نازل شده که کل مردم جهان را به این زندگی جهنمی وادار کند.؟
اگر شماها دست از تداخل منفعت پرستانه و توسعه گریهای امپریالیستی و ساپورت دولت های مرتجع منطقه بردارید، مردم خود این کشورها آنقدر هوشیار و زیرک هستند که قادرند تکلیف همه دولت های توتالیتر اسلامی منطقه را روشن کنند و آنها را به گور بسپارند و حکومت دمکراتیک رئال و واقعی خود را به کرسی بنشانند و دیگر از آوارگی و قتلوعام مردم ستمدیده هم خبری نباشد. بفرمائید و نگاه کنید که در اثر دخالت مستقیم و منفتعت پرستانه و همه جانبه شما فقط در سوریه و عراق چند میلیون انسان آواره و کشته شدند و این سناریو سیاه که به دست شماها پدید آمده است نه تنها بعد از شانزده سال هنوز پایانی ندارد، بلکه بر عمق و فاجعه آوارگی و قتلوعام و جنایت های وحشتناک که بر روح و روان تک تک انسانهای تاثیرات بس مخربی را بوجود آورده افزرده می شود. در کدام مراحل و دوران حیات بشری، انسانها را بطور جمعی در قفس های آهنی انداخته و آنها را زنده زنده با دست و پاهای بسته با بنزین سوزانده و به خاکستر تبدیل کرده اند و شماها نیز در خانه های طلایی اتان با وجدان راحت از راه مدرنترین دستگاه های تصویری به تماشای این جنایات هولناک نشسته اید و پیک کنیاک خود را همراه با زنان جوان و زیبا سر می کشید؟ بوی گاز فسفر ریخته شده توسط ترکیه بر روی کودکان بی گناه سوری ، سربازان مستقر روسی و امریکی را هم مسموم کرده ولی پوتین و ترامپ سخیف و بدسگال به خاطر اهداف سیاسی پلید خود نه تنها لام تا کام حرفی از دهانشان بیرون نیامد بلکه سعی در لاپوشانی این جنایات جنگی هولناک می کنند.
حرف آخر و واقعی مردم ستمدیده و زله شده دنیا و منطقه خاورمیانه این است که دیگر انسان کشی و نسل کشی و دخالت و ماجراجویی نظامی و سیاسی و مماشات کردن با دولت های فوق ارتجاعی - اسلامی در این منطقه بس است. ایجاد مشابغه و بلبشو و بزر نفاق و خصومت پاشیدن میان اقلیت های مذهبی و قومی بس است. مردم دیگربطور صائب از پوتیچ و ماجراجویی و به راه انداختن جنگ و نا آرامی و مماشات و مفسده جویی شماها کاملا و عمیقا خسته و متنفرند. سرنوشت و تکلیف دولت های مستبد و اسلامی را برای خود مردم این منطقه به جا بگذارید، زیرا مردم خاورمیانه خود بطور ابژکتیوی توان و نیرو سیاسی و قوه درک آنرا دارند که چگونه همه این فسیل های تاریخی را امحاء و در جای واقعی خود بنشانند.
عزت دارابی
30-11-2019

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست