هیوا هیدایەت موحەمەد: تورک و فاشیزمی قەومی

ڕەگەزی ئینسانی بوون یەکێکە لەو ڕەگەزانەی کە ھەر لە گەڵ لە دایک مرۆڤ ئەویش لە دایک دەبێت و چرۆ دەکات . جا ھەندێک لە نەتەوەکانی دونیا فاشیزمی قەومی بە تەواوی ڕۆچۆتە ناخی تاکەکانیانەوە ، کە ھەر نەتەوەیەک بە شێوەیەک فاشیزم تێیدا چرۆی کردوە . لە ناو ھەموو گەلانی دونیادا ھیچ نەتەوەیەکی سەر ھەسارەی...