موحەمەد کەبوودوەند

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049949346056


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

Sunday, 18/09/2022, 18:28

1881 بینراوە


دبیرخانه #سازمان_حقوق_بشر_کردستان با بیان تاسف عمیق و مجدد از مرگ #ژینا_امینی و ضمن اعلام همدردی با خانواده داغدیده وی، همگام و همراستا با خواست عمومی مردم کردستان جهت توقف #خشونت_علیه_زنان و خشونت علیه #کولبران و #مردم_کردستان، همبستگی و حمایت این نهاد را از اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز شهروندان و از #اعتصاب_عمومی مردم کردستان، اعلام می دارد.
٭٭٭
بیانیه دبیرخانه
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
همانگونه که در اخبار و رسانه ها نیز منعکس است، پس از تشیع و خاکسپاری پیکر ژینا امینی، مردم کردستان از جمله در سقز و سنندج نسبت به حادثه پیش آمده برای این دختر جوان کرد در مقر پلیس گشت ارشاد تهران [ که منجر به مرگ وی گردید] اعتراضاتی داشته اند.
اما این اعتراضات مدنی و مردمی، متاسفانه با برخورد و خشونت پلیس مواجه شده که بازداشت و مجروحیت شماری از شهروندان را در پی داشته است.
دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان، با ابراز تاسف عمیق و مجدد از مرگ ژینا امینی و ضمن اعلام همدردی با خانواده داغدیدە وی و مردم کردستان، نگرانی شدید خود را از برخورد پلیس با تجعمات مدنی و مسالمت آمیز مردم، بیان نموده و خواستار آزادی بازداشت شدگان تجمعات روز گذشته سقز و سنندج مبیاشد.
این دبیرخانه هم چنین همگام و همراستا با خواست عمومی مردم کردستان جهت توقف خشونت علیه زنان و خشونت علیه کولبران و مردم کردستان، همبستگی و حمایت این نهاد را از اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز شهروندان، و نیز از اعتصاب عمومی مردم کردستان، اعلام می دارد.
 تاریخ: ٢٧ شهریور  ١٤٠١/  ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست